Inhalen en afmelden

Je kiest, voor aanvang van een reeks met 10 yoga lessen, voor een vaste dag en tijd. Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat je een keertje niet kunt. Een gemiste les kan dan, in overleg en bij beschikbaarheid van een plek, binnen de reeks worden ingehaald. Dit is een service die ik je graag wil aanbieden. Hiervoor gelden wel een aantal spelregels. Een afmelding dient tijdig en uiterlijk voor 15.00 uur te gebeuren, ook indien je de les niet wilt inhalen. Alleen op deze manier kan ik jouw vrijgekomen plaats aan een andere inhaler ter beschikking stellen. Het inhalen van een les is uiteraard alleen mogelijk indien er binnen een reeks beschikbaarheid is binnen de andere groepen. 

Niet ingehaalde lessen komen te vervallen na afloop van de reeks.

Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats indien een of meerdere lessen worden gemist.

 

Griep, koorts en afmelden

Om voor iedereen een plek te bieden waar men zich veilig en prettig voelt en om verspreiding van virussen te voorkomen is het nodig dat we rekening met elkaar houden en samen zorgen dat we onderstaande regels naleven:

  • je blijft thuis bij klachten, verkoudheid, hoesten en/of koorts (bij jezelf of je huisgenoten)